PILICZANIE Z NOWYM SPRZĘTEM

W ramach projektu grantowego pt. „A może tak samemu zadbajmy o nasze miejsce do życia” – doposażenie organizacji pozarządowych w stroje, instrumenty oraz sprzęt niezbędny do ich funkcjonowania”,
który realizowany był we współpracy ze Stowarzyszeniem Dolina Pilicy

w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Stowarzyszenie „Piliczanie” wsparło zespół ludowy „Piliczanie” poprzez zakup sprzętu nagłaśniającego.

Post Author: mok