„Folkowo i wielokulturowo – przegląd ludowych nut”

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Grant pn. „Folkowo i wielokulturowo – przegląd ludowych nut” współfinansowanyze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnegow ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W dniu 15sierpnia 2021 […]

mok

PILICZANIE KRĘCĄ TELEDYSK!

Zespół Ludowy Piliczanie, w słynnej Tokarni, pracuje na planie pierwszego profesjonalnego teledysku do jednego z utworów zarejestrowanych na płycie Etno-Archeo. Udało nam się podejrzeć działania naszych aktorów-muzyków i dostaliśmy zgodę na prezentację kilku ujęć z tego przedsięwzięcia.

mok
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status