MOK Sulejów kolejnym wagonikiem Kolorowej Lokomotywy

We wtorek 25 czerwca dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Sulejowie Dariusz Wojtysiak w towarzystwie dyrektora Łódzkiego Domu Kultury Jacka Sokalskiego, podpisał porozumienie ws. ponownego włączenia się sulejowskiego MOK-u w ekologiczno-artystyczny projekt dla dzieci w wieku 7-12 lat z województwa łódzkiego pn. „Kolorowa Lokomotywa”.

W tym roku w ramach projektu na dzieci czekają 2 wycieczki: do Bolimowskiego Parku Krajobrazowego oraz do Osady Leśnej w Kole, w którym znajduje się pierwszy szpital dla zwierząt w naszym województwie.

Zarówno w Budach Grabskich, jak i w Kole, będą prowadzone ciekawe warsztaty dla uczestników projektu.

Post Author: mok