Pierwsza wycieczka z „Kolorową Lokomotywą”

Na początku drugiego tygodnia pierwszej tury wakacyjnych zajęć z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Sulejowie, dzieci odbyły pierwszą wycieczkę w ramach ekologiczno-artystycznego projektu Łódzkiego Domu Kultury pn. „Kolorowa Lokomotywa”. 40 dzieci wraz z opiekunami odwiedziło Bolimowski Park Krajobrazowy, aby przypomnieć sobie rodzime gatunki ptaków oraz poznać oznakowania leśne, pomocne np. w przypadku zagubienia się w lesie. […]

mok

PILICZANIE LAUREATAMI OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU W SZPROTAWIE

Lepszego festiwalowego debiutu nie można było sobie wymarzyć. Wciąż młody zespół ludowy z Sulejowa został jednym z laureatów XXVII Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Śpiewaczych w Szprotawie – „Ziemia i śpiew”, (woj. lubuskie), zdobywając nagrodę jednego ze sponsorów tego wydarzenia. Z całego kraju do udziału w festiwalu zostało zgłoszonych kilkaset zespołów, z których do finału zakwalifikowały się […]

mok
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status