Konkurs plastyczny „ZOSTAŃ ILUSTRATOREM”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO on-line „ZOSTAŃ ILUSTRATOREM” ORGANIZATOR: Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie  Cele konkursu: wzrost wiedzy uczestników na temat historii lokalnej, dziedzictwa kulturowego z wykorzystaniem sieci, rozbudzenie zainteresowania, wywołanie pozytywnych postaw wobec historii i kultury miejsca w czasach izolacji, zwiększenie obecności kultury w życiu społecznym mieszkańców i ich integracja, wzmacnianie tożsamości i uczestnictwa w kulturze […]

mok
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status