Nowe zajęcia w MOK

Grupa teatralna, Fitness na trampolinach oraz Kuglarstwo. Nowe oferty w harmonogramie Miejskiego Ośrodka Kultury w Sulejowie. Wszelkie informacje dostępne są pod numerem telefonu (44) 61-62-533 lub osobiście w siedzibie MOK. Zapraszamy!

mok
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status