Premiera kolejnego spektaklu grupy teatralnej

6 grudnia, a więc w „Mikołajki” odbyły się 2 premiery kolejnego autorskiego przedstawienia Sulejowskiej Grupy Teatralnej „aMOKtorzy”. W spektaklu wystąpiły dzieci i młodzież ze szkół z Gminy Sulejów: Alicja Owiesek, Dawid Matyszewski, Aleksander Czarnecki, Julian Ratajczyk, Maria Turlik, Adam Wojtysiak, Julia Dudkiewicz, Lena Czerwińska, Amelia Owiesek, Natalia Kuśmierska, Aniela Popiołek, Maria Fogiel oraz Julia Misztela.

Spektakl napisany i wyreżyserowany przez Bartłomieja Kaźmierczaka, ze scenografią Niny Taraski-Pyzia pt.: „Świąt nie będzie”, dotyczył aktualnego tematu nadchodzącego Bożego Narodzenia, w którym oprócz problemów społecznych (znieczulica, pogoń za pieniądzem, brak szacunku i empatii do drugiego człowieka) zawarta została również profilaktyka antynarkotykowa (tzw. dopalaczy).

Na dwie premiery zaproszona została młodzież z najstarszych klas szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Sulejów.

Projekt współfinansowany ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulejowie.

Post Author: mok