Konkurs dla dzieci i młodzieży

Gminny konkurs dla dzieci i młodzieży „Zostań Mistrzem Słowa” i stwórz hasło, motto lub wiersz promujące Sulejów i okolice. Jeśli masz od 6 do 18 lat chwyć pióro, pozbieraj myśli i to co stworzysz do nas wyślij na adres: mok@sulejow.pl . Na teksty czekamy do trzydziestego listopada dwa tysiące dwudziestego roku. Do zdobycia super nagrody rzeczowe. Szczegóły w regulaminie dostępnym na www.mok@sulejow.pl, www.sulejow.pl. Organizatorami są Urząd Miejski w Sulejowie oraz Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie
Zdjęcie przedstawia regulamin gminnego konkursu dla dzieci i młodzieży „Zostań Mistrzem Słowa”, którego organizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie. Celem konkursu jest: wzrost wiedzy uczestników na temat historii lokalnej, dziedzictwa kulturowego, rozbudzenie zainteresowania, wywołanie pozytywnych postaw wobec historii i kultury miejsca – historia lokalna, przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze lokalnej oraz w życiu społecznym, rozbudzanie wrażliwości estetycznej, przybliżenie dzieciom piękna oraz bogactwa ziemi ojczystej, piękna kulturowego i bogactwa historycznego, rozwijanie wyobraźni i aktywności poetyckiej, kształtowanie wrażliwości na słowo, rozwijanie dziecięcych talentów i zdolności, kształtowanie poczucia własnej tożsamości. Regulamin konkursu: organizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie przy współpracy z Urzędem Miejskim w Sulejowie, uczestnikami konkursu mogą być dzieci z terenu miasta i gminy Sulejów. W konkursie mogą wziąć udział dzieci szkół podstawowych i ponad podstawowych. Warunki uczestnictwa: uczestnicy konkursu mogą zgłosić jedną pracę, przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy autorskiej w postaci hasła, motta lub wiersza promującego miasto Sulejów i okolice. Za najciekawszą pracę zostanie przyznana nagroda główna – GRAND PRIX Burmistrza Sulejowa. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora oraz do publikacji w Internecie. Hasło, motto lub wiersz będą służyć promocji Gminy Sulejów.
Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagród. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwiska w Internecie, udział w konkursie jest bezpłatny. Werdykt, ustalony w drodze wspólnej dyskusji jurorów, będzie ostateczny i niepodważalny, ostateczna interpretacja przepisów niniejszego regulaminu należy do organizatorów konkursu. Fundatorem nagród jest Burmistrz Sulejowa oraz Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie. Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe zależnie od uznania i możliwości organizatorów. Prace konkursowe należy wysłać do dnia trzydziestego listopada bieżącego roku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Sulejowie. Każda praca powinna zostać opisana: imię i nazwisko dziecka, wiek, klasa, telefon kontaktowy. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniu pierwszego grudnia. Nagrodzone prace będą prezentowane na stronie internetowej: mok.sulejow.pl, Gminy Sulejów – sulejow.pl, portalach społecznościowych – profil MOK-u w Sulejowie, Gminy Sulejów. Wyniki konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie rozdania nagród. Przesłane prace przechodzą na własność organizatorów. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku laureatów w celach promocyjnych. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu. Informacje o konkursie można uzyskać pod numerami telefonu: cztery cztery sześć jeden sześc dwa pięć trzy trzy lub pięć jeden trzy zero zero sześc pięć siedem cztery.
Karta zgłoszeniowa do Gminnego konkursu dla dzieci i młodzieży ” Zostań Mistrzem Słowa”. Imię i nazwisko, klasa/wiek, szkoła, imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego uczestnika. Treść hasła/motta/wiersza.

Post Author: mok