„Folkowo i wielokulturowo – przegląd ludowych nut”

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Grant pn. „Folkowo i wielokulturowo – przegląd ludowych nut” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 15sierpnia 2021 roku, w Kłudzicach przeprowadzony został przegląd zespołów ludowych. Oficjalnego otwarcia dokonali: Marszałek Zbigniew Zięba i Prezes Zarządu Stowarzyszenia Barbara Balcerzyk –Bojarczuk.

Kłudzicka scena gościła zespoły z różnych stron Polski:

– z regionu piotrkowskiego – Zespół Ludowy Grabiczanie,

– z regionu łódzkiego – Zespół Pieśni i Tańca Rzgowianie,

w obszary wiejskie”. Operacja realizowana przez Stowarzyszenie „Piliczanie”.

– z regionu radomszczańskiego – Zespół Ludowy Kraszewianki,

– z regionu opoczyńskiego – Zespół Ludowy Niebowianki,

– z regionu kaszubskiego – Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Kościerzyna”.

Gwiazdą wieczoru, kończącą przegląd zespołów, był góralski zespół ludowy Krywań.

Wśród licznie zebranej publiczności słychać było głosy, że takiego rodzaju imprezy powinno się organizować częściej.

Impreza zrealizowana została dzięki funduszom pozyskanym przez Stowarzyszenie Piliczanie, za pośrednictwem Stowarzyszenia Dolina Pilicy
z Urzędu Marszałkowskiego
 w Łodzi w ramach PROW 2014-2020.
 

Post Author: mok